Износ на машини от САЩ и водещи страни вносители

Износ на машини от САЩ и най-големите страни вносители 1

Износът на Съединените американски щати представлява 9.8% от световния износ на машини по глава 84, класирането му в световния износ е 3 след Германия и Китай.