Списък на страните износител и вносител за стругове, включително стругове през 2017 г.

Списък на страните износители и вносители на стругове, включително центрове за струговане през 2017 г. 1

Най-добрите страни износителки на метални стругове през 2017 г. бяха Япония, Германия, Тайван и Южна Корея. Стойността на износа на tptal в света е достигнала до 6,77 млрд. USD, от които Япония износител на обща стойност 1,6 млрд. USD.