Турската машинна индустрия и износ

Турция има динамична и успешна машинна индустрия. Сега стойността на износа на машини за Турция е около 10% от общата стойност на износа. Турските производители на машини и оборудване се адаптират бързо към променящите се пазари и новите технологии, така че стойността на износа има тенденция да се увеличава през следващите години.

Машинната индустрия и износ на Турция 1

Стойностите за износ на машини през последните години

Износът на машини в Турция през последните 10 години
Износът на машини в Турция през последните 10 години

Страни вносители на машини от Турция

Страните с най-голям внос на машини и оборудване, произведени в Турция, са Германия, САЩ, Великобритания, Италия и Франция през последните години. По-долу таблицата показва най-добрите страни вносителки и стойностите на вноса, реализирани през 2015 и 2016 г.

СТРАНА 2015 г. (милион долара) 2016 г. (милион долара) Промяна%
ГЕРМАНИЯ 2.086 2.150 3,1
САЩ 936 955 2,0
UK 783 773 -1,3
ИТАЛИЯ 556 623 12,0
ФРАНЦИЯ 531 524 -1,3
ИРАН 432 464 7,4
РУМЪНИЯ 349 442 26,8
ИСПАНИЯ 362 398 9,8
АЛЖИР 343 355 3,7
ИРАК 428 284 -33,7
ПОЛША 252 254 0,6
С.АРАБИЯ 338 234 -30,6
ЕГИПЕТ 232 206 -11,1
АЗАРБАЙДЖАН 244 206 -15,7
БЕЛГИЯ 184 199 8,0
ОАЕ 243 196 -19,4
РУСИЯ 334 193 -42,2
ИЗРАЕЛ 146 179 22,8
ХОЛАНДИЯ 167 174 4,4
МАРОКО 138 166 20,5
ДР 4.256 4.453 4,6
ОБЩА СУМА  13.338  13.426 0,7

Възходящ сектор на Турция: МАШИНИ

Производството в турския машинен сектор се е удвоило повече от 10 години.

С бързото си развитие и потенциала, който има, турският машинен сектор е сектор, увеличаващ дела си в турската икономика и износ. Делът на турския износ на машини е 9,5% от общия износ на Турция.

Машините са вторият по големина сектор в износа на Турция.

Турция изнася за повече от 200 държави (включително свободните зони).

През 2015 г. Турция се нарежда на 27-мо място по износ на машини в света, на 24-то място по внос на машини в света.

Въпреки че износът на машини в света е намалял с 22% през 2009 г., 11% през 2015 г., 6% през 2016 г., износът на машини в Турция се е увеличил с 31% през последните 5 години.

През последните 15 години износът на машини се е увеличил повече от 7 пъти.

Около 60% от нашия износ е за ЕС и САЩ.

До 2023 г. турската техника има за цел да удвои дела си в общия износ на Турция.