Syarat Perkhidmatan

Kemas kini terakhir: (13/04/2022)

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini (“Syarat”, “Syarat Perkhidmatan”) dengan teliti sebelum menggunakan tapak kami https://gungorkaya.com/ 

 

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini berlaku untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat tersebut, maka anda mungkin tidak mengakses Perkhidmatan.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Semua peruntukan Terma yang bersifat kekal itu akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Langganan & Keahlian (Kedai & Direktori di tapak kami)

Sesetengah bahagian Perkhidmatan mungkin dibilkan berdasarkan langganan ("Langganan"). Sekiranya terdapat sebarang pilihan keahlian berbayar atau sebarang perkhidmatan subcription, anda akan dibilkan terlebih dahulu secara berulang.

Direktori di https://gungorkaya.com/directory/ (Direktori Fesyen gK) menawarkan perkhidmatan berbayar. Kami menerbitkan penyenaraian syarikat mengikut kategori yang terlibat pada direktori. Syarikat menambah penyenaraian dan kami menyemaknya serta menerbitkan jika semua maklumat yang dibekalkan sesuai untuk dimasukkan ke dalam direktori. Bayaran untuk penerbitan (jika ada) penyenaraian dimaklumkan sebelum menambah sebarang penyenaraian oleh pengguna.

Kami mungkin mengendalikan direktori yang berbeza di seluruh tapak kami. Pengguna bertanggungjawab memberikan butiran yang tepat tentang entri perniagaan mereka. Kami bertanggungjawab untuk memastikan tapak dan direktori kami bersih dan aktif. Kerana gangguan perkhidmatan yang disebabkan oleh syarikat Hosting, dan sebarang sebab lain yang di luar kawalan kami, kami tidak boleh bertanggungjawab.

Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan semua isu secepat mungkin.

 

Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, memaut, menyimpan, berkongsi dan sebaliknya menyediakan maklumat, teks, grafik, video atau bahan lain tertentu (“Kandungan”). Apabila anda menggunakan perkhidmatan percuma atau berbayar kami untuk menyiarkan syarikat anda sebagai pembekal di tapak kami, dan menambah pautan tapak web anda, butiran hubungan syarikat, penerangan syarikat, perkhidmatan & produk serta imej, tanggungjawab ke atas ketepatan semua maklumat yang disertakan adalah kepunyaan anda dan syarikat anda. Laman web dan syarikat kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang maklumat dan kandungan yang salah secara umum, yang tidak menggambarkan kebenaran. Kami melakukan yang terbaik dan cuba mengesahkan semua maklumat yang diberikan.

Tapak kami juga mempunyai halaman direktori perniagaan (Sesetengah perkhidmatan berbayar mungkin ditawarkan) yang syarikat pembekal menambah penyenaraian mereka dan kami menyemak serta mengesahkan maklumat yang dibuktikan melalui laman web syarikat dan direktori rasmi khusus industri atau negara.

Kami memerlukan keahlian, membuat akaun di beberapa bahagian tapak kami. Kami meminta alamat e-mel yang sah dan beberapa maklumat lain yang diperlukan untuk menjalankan perkhidmatan tersebut dengan betul. Kami merahsiakan semua data yang diberikan oleh pengguna dan ahli dan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua data ini. Walau bagaimanapun, kami tidak pernah menyimpan sebarang data kritikal seperti nombor kad kredit. Ia diproses sepenuhnya di pelayan pemproses pembayaran. Semua pemindahan data dibuat melalui sambungan selamat SSL.

Sebagai pengendali mana-mana direktori di, https://gungorkaya.com/ dan https://gungorkaya.com/directory/, kami mempunyai hak untuk menukar sebarang penyenaraian, membuat pengubahsuaian, memadam sepenuhnya atau sebahagiannya pada bila-bila masa kami melihat bahawa ia diperlukan untuk menambah baik atau mengekalkan kualiti direktori. (Untuk penyenaraian berbayar, sekiranya berlaku pemadaman, bayaran balik boleh dibuat)

Online Store

Kami mengendalikan Kedai Dalam Talian di: https://gungorkaya.com/shop/ sebagai sebahagian daripada perniagaan kami. Kami mengumpul data peribadi anda seperti nama dan alamat serta butiran kad kredit untuk memproses pesanan. Anda perlu memberikan semua maklumat yang diperlukan dan pastikan semua data termasuk nama penuh, alamat fizikal, alamat e-mel, nombor kad kredit dan data yang anda berikan mestilah betul sepenuhnya dan milik anda.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Kami.

https://gungorkaya.com/ has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that https://gungorkaya.com/ tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini, sila hubungi kami di: gungorkaya (at) gmail.com