წარმოების პროცესები და წარმოება

წარმოების პროცესები და წარმოება 1

წარმოების პროცესები წარმოადგენს ტექნოლოგიურ მეთოდებს ნედლეულის ნედლეული ფორმიდან საბოლოო პროდუქტამდე შესაცვლელად. აქ შევაჯამებთ წარმოების ტრადიციულ პროცესებს. მასალების ვარგისიანობა

დაწყებაწარმოების პროცესები და წარმოება